Nowe przepisy USA Cycling dla sportowców transseksualnych

USA Cycling zaktualizowało swoją politykę uczestnictwa sportowców transpłciowych, wprowadzając nowe kategorie dla nich w wyścigach krajowych. Od 2024 roku sportowcy transpłciowi będą klasyfikowani jako grupa A lub grupa B, w zależności od swojej dyscypliny i kategorii wyścigu. Decyzja ta budzi wiele kontrowersji i staje się przedmiotem gorących dyskusji w świecie sportu.

USA Cycling zaktualizowało swoją politykę uczestnictwa sportowców transpłciowych, która ma teraz na celu ustanowienie nowych kategorii dla sportowców transpłciowych do rywalizacji w wyścigach krajowych w USA.

Począwszy od 1 stycznia 2024 r., sportowcy transpłciowi chcący rywalizować w zawodach sankcjonowanych przez USAC będą klasyfikowani jako sportowcy z grupy A lub grupy B, w zależności od ich dyscypliny i kategorii wyścigu, zgodnie z czwartkowym komunikatem prasowym USA Cycling.

Od 17 lipca 2023 r. UCI zakazała kobietom transpłciowym rywalizacji w kategoriach kobiecych na imprezach sankcjonowanych przez UCI w kalendarzu międzynarodowym we wszystkich dyscyplinach, jeśli przeszły transformację po okresie dojrzewania. Sportowcy, którzy chcą rywalizować w zawodach sankcjonowanych przez UCI, muszą przestrzegać przepisów UCI dotyczących kwalifikowalności sportowców transpłciowych.

W zawodach sankcjonowanych przez USAC, sportowcy z grupy A to ci, którzy chcą rywalizować w kraju w kategorii pro i kategoriach 1 i 2 na szosie, torze i w przełajach, a także w kategorii pro w rowerach górskich i wszystkich kategoriach w BMX.

Zawodnicy ci muszą wypełnić „elitarną aplikację oceny uczciwości sportowca” do oceny przez niezależny panel medyczny.

Zgodnie z oświadczeniem USA Cycling, proces ten obejmuje przedłożenie dokumentacji medycznej wykazującej, że całkowity poziom testosteronu w surowicy sportowca był niższy niż 2,5 nmol / L przez co najmniej 24 miesiące i musi zostać zakończony 90 dni przed pierwszym dniem wyścigu, w którym sportowiec chce rywalizować.

Sportowcy z grupy B to ci, którzy chcą rywalizować w kraju w kategoriach 3, 4 i 5 oraz początkujący w wyścigach szosowych, torowych i przełajowych oraz w kategoriach 1, 2 i 3 w kolarstwie górskim.

Zawodnicy ci muszą wypełnić „wniosek o weryfikację tożsamości” do wglądu dyrektora technicznego USA Cycling.

USA Cycling oświadczyło, że proces ten ma na celu udokumentowanie zmiany tożsamości płciowej zawodnika i musi zostać zakończony 30 dni przed pierwszym dniem wyścigu, w którym zawodnik chce wziąć udział.

„Zmiana naszej polityki uczestnictwa osób transpłciowych była złożonym procesem, na który złożyło się kilka czynników. Najważniejszym z nich było polecenie naszej Rady Dyrektorów, która poprosiła nas o priorytetowe potraktowanie równowagi między sprawiedliwością a integracją” – powiedział Brendan Quirk, dyrektor generalny USA Cycling.

„Nasza praca obejmowała badanie najnowszego przeglądu najnowszej literatury naukowej UCI, ocenę amerykańskiego środowiska prawnego i podobnych polityk innych organizacji sportowych oraz kontakt z naszymi sportowcami, menedżerami klubów i drużyn oraz organizatorami wydarzeń. W miarę ewolucji amerykańskiego prawa i odkryć naukowych wykorzystamy to jako okazję do dalszego przeglądu i zmiany tej polityki w razie potrzeby”.

Do lipca wytyczne UCI stanowiły, że transseksualne zawodniczki muszą zadeklarować, że ich tożsamość płciowa jest żeńska, wykazać, że ich całkowity poziom testosteronu w surowicy był niższy niż 2,5 nmol / l przez okres co najmniej 24 miesięcy, a następnie utrzymywać się na poziomie 2,5 nmol / l przez cały okres pożądanej kwalifikowalności do rywalizacji w kategorii kobiet.

Komisja zrewidowała swoje wytyczne po dyskusji przy okrągłym stole wśród kluczowych interesariuszy w czerwcu, a następnie na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego, które odbyło się w lipcu. Nowe wytyczne poszły w ślady innych dyscyplin sportowych i zakazały transpłciowym sportowcom rywalizacji w kategorii kobiet w międzynarodowych zawodach sankcjonowanych przez UCI.

UCI przytoczyła również dokument napisany przez dyrektora medycznego, Xaviera Bigarda, jako część uzasadnienia dla zmiany wytycznych. Dokument ten można znaleźć tutaj: Aktualna wiedza na temat wpływu leczenia potwierdzającego płeć na markery wydajności u transpłciowych kolarek”, zaktualizowany w maju 2023 r.